Aktualne zawody  Opłaty  Potwierdzenie wpłaty  Regulamin  

 

Szkolenie na patent - praktyka

Informacje ogólne

Data zawodów:2024-03-09
Rejestracja on-line do:2024-03-08 (do godziny 23:59)

Konkurencje

KodNazwa konkurencjiBroń własnaBroń klubowaWolne miejsca
Taryfa ATaryfa BTaryfa ATaryfa B
SKPSzkolenie na patent - 03.2024NIEDOPUSZCZALNA400,00 zł450,00 zł25

Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)

Członek klubu:30,00 zł
Osoba spoza klubu:30,00 zł

Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 30,00 zł