Aktualne zawody  Opłaty  Regulamin  

 

Garda BENCHREST Finał

Informacje ogólne

Data zawodów:2019-10-19
Rejestracja on-line do:2019-10-18 (do godziny 23:59)

Konkurencje

KodNazwa konkurencjiBroń własnaBroń klubowa
Taryfa ATaryfa BTaryfa ATaryfa B
KspOBenchrest III Ksp - 505,00 zł15,00 zł30,00 zł45,00 zł
KspOBenchrest III Ksp - 1005,00 zł15,00 złNIEDOPUSZCZALNA
KczOBenchrest III Kcz - 1005,00 zł15,00 złNIEDOPUSZCZALNA
PdwPistolet dowolny - Pdw 205,00 zł15,00 zł20,00 zł30,00 zł
DPiRO i strzelba5,00 zł15,00 zł30,00 zł45,00 zł

Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)

Członek klubu:20,00 zł
Osoba spoza klubu:25,00 zł

Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 20,00 zł

148. zawody Gardy

Informacje ogólne

Data zawodów:2019-10-20
Rejestracja on-line do:2019-10-17 (do godziny 23:59)

Konkurencje

KodNazwa konkurencjiBroń własnaBroń klubowa
Taryfa ATaryfa BTaryfa ATaryfa B
PspPsp-20 Pistolet sportowy5,00 zł10,00 zł20,00 zł30,00 zł
Ksp5X5 Ksp-20 Karabin sportowy5,00 zł10,00 zł20,00 zł30,00 zł
PczPcz-20 Pistolet bojowy5,00 zł10,00 zł35,00 zł45,00 zł
PczPcz-20 Pistolet sportowy5,00 zł10,00 złNIEDOPUSZCZALNA

Opłata startowa za udział (bez względu na wybór konkurencji)

Członek klubu:20,00 zł
Osoba spoza klubu:25,00 zł

Opłata za każdą osobę towarzyszącą: 20,00 zł